köpek öldüren…


köp

nasıl oldu da ölmedi bu köpek?